1 de març 2014

DIY: mitenes amb cor


Avui vull compatir el patró de les mitenes que vaig fer pel "Desafío Love Craft", si sabeu fer cadeneta i punt baix segur que us surten i el material també és fàcil de trobar. Jo vaig fer servir un cabdell de merino 100% en gris fosc i un altre en color granate, ganxet del 3,5 i una agulla llanera, un cop teniu tot el material a mà ja podeu començar.
Today I want to share with you the mittens pattern I've made for the "Desafío Loves Craft", if you know how to chain and single crochet sure you can do those and the supplies you need are easy to find. I've used a bowl of grey 100% merino wool and other one of burgundy, a 3,5 crochet hook and a wool needle, once you have them you can start.

Primer de tot farem la part del canell. Començarem fent 11 cadenetes + 1 per poder donar la volta i treballarem 30 voltes (són les que he necessitat jo, si teniu el canell més fí o més gruixut necessitareu més o menys) amb punt baix agafant el punt de fora (com podeu veure a la foto nº 2). A mida que aneu treballant veureu que es fa un tipus de canalé. Un cop fetes les 30 voltes, hem d'unir els dos extrems amb punt ras.
First of all we'll make the wrist part. Start chain 11 + 1 and work 30 rows (these are what I need, but if you have a thiner or thicker wrist you need more or less rows) in single crochet but taking the back loops (as you can see in picture 2). While you are working you can see how it's made a rib pattern. Once the 30 rows are made you have to join both ends with slip stitch.

 Un cop unit us quedarà una cosa així. A partir d'aquí farem el guant. On ens ha quedat el ganxet començem a treballar 30 punts baixos. Fem una altra volta de 30 punts baixos, en total n'haurem fet 2.
When they  are joined you have something like this. From here we made the glove. Where there's the crochet hook we start working 30 single crochet. Crochet another row with 30 single crochet, in total we've made 2.

A partir d'ara treballarem amb punt baix doble, bé el nom me l'he inventat ja que no sé com es diu en català o castellà, si algú ho sap que m'ho digui :), en anglès es diu single crochet extended. És molt fàcil de fer, el primer pas és clavar el ganxet al punt i treure la vaga (foto 1), en un punt baix normal tornarieu a agafar vaga i la passarieu pels dos punts en aquest no, agafeu una vaga i la passeu només pel primer punt que teniu al ganxet (foto2), torneu a agafar vaga i ara si, la passeu pels dos punts que hi ha al ganxet (foto 3). Veureu que el punt queda una mica més gran. A youtube hi ha un munt de videos explicatius i es veu molt bé com es fa.
Since now we're going to work with single crochet extented. It's very easy to make, the first step is to put the hook trough the stitch and take the thread out (pic. 1), take another thread and pass trough the first stitch on the hook (pic. 2), then take a thread and pass trough two stitches on the hook (pic. 3). In youtube you can find a lot of video tutorials.

Fem 3 voltes, en total, comptant les que hem fet amb punt baix, en tindrem 5. A partir de la volta 6, comencem a combinar dos colors per crear el cor.
Make 3 rows, in total, counting the ones we made in single crochet, we have 5. From the row 6, we start to work with two colours to create the heart.

Volta 6: 7 punts baixos dobles (PBD) en color gris, canviem de color sense tallar el fil i fem 1PBD en color granate, tornem a canviar de color a gris i fem 22PBD.
Volta 7: 6PBD en gris, canviar de color i 3PBD en granate, canviar de color i 21PBD en gris.
Volta 8: 5PBD en color gris, canviar de color i 5PBD en granate, canviar de color i 20PBD en gris.
Volta 9: 4PBD en gris, canviar de color i 7PBD en granate, canviar de color i 19PBD en gris.
Volta 10: 3PBD en gris, canviar de color i 9PBD en granate, canviar de color i 18PBD en gris.
Volta 11: repetim la volta 10.
Row 6: 7 single crochet extendet (SCE) in grey, change the colour without cutting the thread and make 1SCE in burgundy, change another time the colour and make 22SCE in grey.
Row 7: 6SCE in grey, change colour and 3SCE, change colour and 21SCE in grey.
Row 8: 5SCE in grey, change colour and 5SCE in burgundy, change colour and 20SCE in grey.
Row 9: 4SCE in grey, change colour and 7SCE in burgundy, change coloru and 19SCE in grey.
Row 10: 3SCE  in grey, change coloru and 9SCE in burgundy, change colour and 18SCe in grey.
Row 11: repeat row 10.

A la volta 12 farem el forat pel dit, ara treballarem la mà esquerra.
Volta 12: 4PBD en gris, 3PBD en granate, 1PBD en gris, 3PBD en granate, 4PBD en gris, fem 7 cadenetes i en saltem 6, al 7é punt l'enganxem amb 1PBD i fem 8PBD fins acabar la volta.
Volta 13: ara treballem només amb color gris. 15PBD, on tenim el forat pel dit fem 6PBD i continuem treballant 9PBD fins acabar la volta.
Volta 14 - 18: Treballem amb PBD els 30 punts.
Volta 19: 30 punts rasos i tanquem.
On the 12th row we make the hole for the thumb, now we're going to work left hand.
Row 12: 4SCE in grey, 3SCE in burgundy, 1SCE in grey, 3SCE in burgundy, 4SCE in grey, chain 7 and jump 6 stitches and in the 7th join with 1SCE and make 8SCE to finish the row.
Row 13: just work with grey colour. 15SCE, where there's the thumb hole make 6SCE and continue working 9SCE to finsh the row.
Row 14 - 18: make 30 SCE in each row.
Row 19: 30 slip stitch in each stitch.

Per fer el forat del dit de la mà dreta el patró varia una mica. 
Volta 12: 4PBD en gris, 3PBD en granate, 1PBD en gris, 3PBD en granate, 13PBD en gris i en faltaran 6 per acabar la volta. Fem 7 cadenetes i saltem 6 punts, al 7é l'engaxem amb 1PBD que serà el primer la de la volta 13.
Volta 13: ara només treballem amb color gris. 24PBD, quan arribem al forat treballem 6PBD.
Volta 14 - 18: treballem els 30 punts amb PBD.
Volta 19: 30 punts rasos i tanquem.
To make the right thumb hole the pattern changes a little.
Row 12: 4SCE in grey, 3SCE in burgundy, 1SCE in grey, 3SCE in burgundy, 13SCE in grey and there are 6st to finish the row. Chain 7 and jump 6st, un 7th join with 1SCE, that's the first of the next row.
Row 13: just work with grey colour. 24SCE, when we arrive to the thumb hole make 6SCE.
Row 14 - 18: work the 30sts with SCE.
Row 19: 30 slip stitch in each st.

Ara toca fer la part del dit i no deixar-lo tant descobert. 
Clavem el ganxet al primer punt, en total en tenim 8, i fem una cadeneta per aguantar el fil i ja podem fer en aquest mateix punt un augment amb PBD. Fem 6PBD i a l'últim punt tornem a augmentar, en total tindrem 10PBD.
Fem 2 voltes de 10PBD, recordeu fer 1 cadeneta abans de donar la volta.
Now it's time to make the thumb cover.
Put the crochet hook on the first stitch, in total we have 8st, and chain 1, in the same stitch incrise with SCE. Make 6SCE and in the last st increse 1, in total we have 10SCE.
Make 2 rows with 10SCE, remember to chain 1 before start the row.

Veureu que la part del dit queda separada de la mitena, amb l'agulla de cosir comenceu cosint els costats i desprès ho uniu a la mitena.
You'll see that the thumb part is separete from the mitten, with the needle sew the sides and then join to the mitten.

Si us animeu a fer-los m'agradara molt veure com us han quedat :)
If you do it I like very much to see how they look :)

1 comentari:

  1. Jo que bonitosssss son!!!. Yo sabía hacer ganchillo pero creo que no sería capaz de hacer estos guantes :)

    ResponElimina