10 de juny 2014

El taller de diumenge

Diumenge vam tenir taller a la botiga i vam estar tan enfeinades que no vam fer masses fotos... Van venir la Isa, la Sandra i l'Alba.
Sunday we made a workshop in the shop and we had a lot of work so we didn't take many photos... It came Isa, Sandra and Alba.
La Isa va comenár el jersei de mitja i ganxet i va decidir fer-lo tot del mateix color. Va poder fer la mostra i començar la part de davant. I la Sandra va venir per acabar el pollito que va començar durant els tallers de la fira Creatriva i va començar un mussol, que va acabar a casa.
Isa started the knit and crocheted jersey and she decided to make it all with the same color. She could make the test and start the front. Sandra came to finish the chick that she started in the workshops that we made in the fair Creativa and also she started an owl that she could finish at home.


La Bàrbara també es va anirmar a fer el jersei de ratlles, ha decidit que l'anira fent quan hi hagi tallers.
 I l'Alba va venir per aprendre a fer amigurumi. Va escollir fer una pera i la va poder acabar, i així de simpàtica li va quedar.
Bàrbara also joined to make the striped jersey, she decided to make it when she has workshops. 
And Alba came to learn how to make amigurumis. She chosed a pear and she could finished it :)

I ara a preparar més tallers!
And now we have to prepare more workshops!

2 comentaris: