18 de març 2014

Taller de feltre

Fa unes setmanes durant un taller l'Elena em va preguntar si havia treballat el feltre que li agradaria provar-ho i fer agulles, li vaig dir que si (al principi de tot feiem tot tipus d'agulles amb aquest material) i un parell de noies més també es van interessar. Al final vam decidir la data, el passat diumenge, i van venir l'Elena, la Isa, la Trini, la Pilar i la Dionisia.
Some weeks ago during a workshop Elena asked me if I'd worked with felt because she'd liked to try it and make brooches, I said yes (at the begining of this project I made all type of brooches with this material) and two girls more were interested. Finally we decided a date, last sunday, and it came Elena, Isa, Trini, Pilar and Dionisia.
 Van ser quatre horetes molt entretingudes i molt productives, treballar amb feltre és més agrait que el ganxet i la mitja, veus el resultat més ràpid :) I crec que durant aquest taller hem tingut la taula més caòtica!
It was four hours very entertained and very productive, workig with felt is more grateful than crochet or knit, you see the result faster :) I think during this workshop we'd have the most kaotic table!

Van tenir temps de fer cinc agulles. Vam començar per la més fàcil, un "molinillo" i desprès per un parell de flors, una marieta, un vestidet o un mussol. També hi havia l'opció de fer un pastís en 3D i la Isa es va animar i el va començar.
They could make five broches. We started for the easy one a pinwheel, and after a couple of flowers, a ladybug, a dress or an owl. Also they had the option to make a 3D cake and Isa was encoraged to make the it and she could start it.

Aquí estan la Isa i l'Elena amb les seves agulles :)
There are Isa and Elena with their brooches :)

Aquestes són de la Trini, que junt amb l'Elena, va voler fer el mussol.
These one are made by Trini, like Elena, she wanted to make the owl.


I aquest és el treball de la Dionisia (primera foto) i de la Pilar (segona foto), elles van decidir fer el vestidet.
And these were the work of Dionisia (first photo) and Pilar (second photo), they decided to make the little dress.

Algú s'anima a fer un taller de fetre?

1 comentari: