25 de gen. 2014

Propòsits 2014

Ho sé, els proposits es pensen just quan comença l'any, de fet mai en faig perquè sé que després no els faré però aquest any SI :) Són propòsits fàcils i crec que els podré cumplir tots.
I know, normaly resolutions are thought when starts the year, in fact I've never made because I know I won't make them, but this year YES :) All are easy resolutions and I think I'll can do them.
M'he proposat quatre objectius, que són:
I've plan four objectives, they are:
1. Fer un project life a la meva manera amb el precios àlbum de Trapitos al Sol que em van regalar pel meu cumple. Ja vaig una mica endarrerida, s'han de fer dues pàgines per setmana i jo m'he quedat amb el dia de reis, però en breu li posare remei.
1. Make a project life in my own way with the beautiful album made by Trapitos al Sol that I had as a present for my birhtday. I'm coming a little late, it suposed that I have to make two pages for week and I just have the fisrt week, but soon I'll work in it.
2. Particpar al "Desafio Love Craft" que organitzen els blogs Coleccionando cosas bonitas i La cajita de Música. Aquest mes s'ha de fer un làmina amb la tènica que es vulgui i que representi el que vols aquest any. El dimecres 29 la publicaré al blog. Aquest propòsit és el que veig més difícil per falta de temps, però ho intentaré cada mes.
2. Participate in "Desafio Love Craft" that is organized by Coleccionando cosas bonitas and La cajita de música. This month we have to create a sheet wiht any tecnique and it has to represent what do you want this year. On Wednesday 29 I'll share mine. This is the resolution that I think is more difficult because lack of time, but I'll try every month.
3. Provar noves receptes, perquè últimament vaig a les de sempre i em ve de gust fer coses noves. A més ara ja no tinc excusa, la setmana passada la Bàrbara em va portar el llibre de receptes de El rincón de Bea. L'estrenaré per fer l'esmorzar del taller de demà, muffins de xocolata.
3. Try new recepies, because lately I use the same ones and I want to bake new things. And now I don't have excuses, last week Bàrbara brough me the recipes book by El rincón de Bea. I'm going to use to bake the breakfast fot tomorrow workshop, chocolate muffins.

4. I per últim preparar DIY pels dissabte, l'any passat vaig començar bastant bé però al final ja no en publicava i això s'ha acabat, dissabte que ve hi haurà un nou DIY.
4. And the last one DIY for saturdays, last year I started pretty well but finally I didn't post and this is over, nex saturday will be a ney DIY.
Ara a cumplir tots els propòsits!
Now I must do the resolutions!

Cap comentari:

Publica un comentari