3 d’ag. 2013

DIY: manta zigzag

diy manta zigzag
Com vaig dir a l'entrada anterior avui us ensenyo a fer la manta zig zag, ja veureu que és molt fàcil.
El material que necessiteu és llana o cotó i tants colors com vulgueu, un ganxet i una agulla llanera per amagar fils.
As I said on the last post, today I'll show you how to make a zig zag blanket, you'll see that it's very easy to make it.
The needed material is wool or cotton with all the colors you want, a crochet hook and a needle to hide the threads.
Comencem el pas per pas!
Start for the step by spep!
diy manta zigzag2 
1. Comencem fent tantes cadenetes com ample vulguem la manta, i el total ha de ser múltimple de 20, quan ja les tenim fem 3 cadenetes més que serviran com a primer punt alt.
2. A la 4a cadeneta des del ganxet fem 2 punts alts junts.
3. Continuem amb 6 punts alts.
1. Start doing as many chains as you want the wide blanket, the total must be multiple of 20, when we have them we have to make 3 chains more, these ones will be the first double crochet.
2. In the 4th chain from the crochet hook make 2 double crochet together.
3. Continue with 6 double crochet.
diy manta zigzag3
4. Al següent punt fem 1 punt alt, però no l'acabem de fer. Ens quedem amb 2 punts a l'agulla.
5. Fem 1 punt alt al següent punt i fem el mateix que amb l'anterior, no l'acabem de fer. Ens quedaran 3 punts a l'agulla.
6. Ho repetim una vegada més i tindrem 4 punts a l'agulla.
7. Agafem una vaga i la passem per tots els punts que hi ha a l'agulla.
8. Hem de repetir els passos 4, 5, 6 i 7 per fer el següent punt.
4. In the next stitch make 1 double crochet, but we don't finish it. We have 2 loops on hook.
5. Make 1 double crochet on the next stitch and make the same that the previous, we don't finish it. We have 3 loops on hook.
6. Repeat another time and now we have 4 loops on hook.
7. Finish the stitch.
8. Repeat steps 4, 5, 6, 7 and 8 to make the next stitch.
 diy manta zigzag4
9. Fem 6 punts alts als següents punts.
10. Al següent punt fem 3 punts alts junts.
11. Repetim el pas 10 i fem 3 punts alts junts.
12. Fem com en el pas 9, 6 punts alts als punts següents.
9. Make 6 double crochet on the next stitches.
10. In the next stitch make 3 double crochet together.
11. Repeat the step 10 and make 3 double crochet together.
12. Make as the step 9, 6 double crochet on the next stitches.
diy manta zigzag5
13. Repetim els passos 4, 5, 6, 7 i 8. A continuació fem els 6 punts alts
14.Quan arribem al final fem 3 punts alts junts a la 3a cadeneta de la volta anterior.
15. Canviem de color i fem 3 cadenetes i 2 punts alts al punt següent.
16. Continuem treballant seguint tots els passos.
13. Repeat the steps 4, 5, 6, 7 and 8. Then make 6 double crochet.
14. When we arrive at the end of the row make 3 double crochet together in the 3rd chain of the last row.
15. Change color and make 3 chains and 2 double crochet on the next stitch.
16. Work following all the steps.

Ara només heu de decidir amb quins colors fer-la!
Now you just have to decide what colors use to make it!

1 comentari: