8 de març 2012

Memory?

Tenim un article nou a la botiga i no és ni ropa ni complements, és un Memory, si si el joc de tota la vida on has de buscar dues imatges iguals, però amb un disseny actual i amb fotos de Barcelona. Aquest és el projecte de cinc amics que durant un any han estat preparant, ells el defineixen com un "Fotomemoritzador, una idea que et transportarà a racons indòmits de Barcelona". 
Hi ha diferents maneres de jugar, com la Clàssica, que és com he dit abans la de tota la vida, col·locar les fotos al reves i anar destapant i emparellant. I l'altre és Aventura en grup, fer parelles agafar una foto (sense mirar) i anar a buscar aquell racó per Barcelona amb les pistes que et donen a les instruccions. N'hi ha tres més, cartes, Ultimate challenge i Periplo, les podeu veure a la seva web www.guiacuriosa.com
We have a new article in the shop and it isn't clothes or accesories, it's a Memory, yes the lifetime game, where you have to find two same pictures, but with an actual dessing and photos from Barcelona. This is a project of five friends that have been working on it during a year, they define like a "Photomemorizer, an idea that will bring you to untamed corners of Barcelona".
There are diferents ways to play, like the Classic, this is like I said before, put all the pictures back and uncover and matc. The other one is Adventure in group, you have to do couples and take a picture (without look) and then search that Barcelona's place with the clues on the instructions. There are more ways to play, Cards, Ultimate challenge and Periplus, you can see it on their webside www.guiacuriosa.com
I el preu no esta gens malament, 17€ i podeu tenir més d'una tarda ocupada buscant aquest racons.
And the price isn't bad, 17€ and you can have more than one afternoon busy searching this places.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada