5 d’ag. 2014

El taller de diumenge

Diumenge vam fer taller, de moment l'últim de l'estiu, havien de venir quatre noies i al final van ser tres. Van venir la Trini, la Sandra i l'Esther. Vam xerrar, treballar i riure tant que se'ns va passar l'hora i vam fer una hora més de taller :)
Sunday we made a workshop, for now the last of summer, they had to come four girls and finally they were three. It came Trini, Sandra and Esther. We talked, worked and laughed a lot so the time went by and we made a workshop one more  hour:)
La Trini, igual que la Isa i la Pilar, es va decidir a fer el jersei mariner que combina la mitja i el ganxet.Va poder fer la mostra i començar pel canalé.
Trini, as Isa and Pilar, decided to make the sailor jersey that combine knit and crochet. She could make the test and start the rib part.
La Sandra va començar un coll-caputxa per la seva bebé ja pensant amb l'hivern. Va fer la mostra per poder calcular els punts i va poder fer un bon tros de la part del coll. Jo en vaig fer un per la bebechu, per provar com quedava, i ja tinc ganes que faci fred per posar-li.
Sandra started a hood-cowl for her baby thinking in winter. She made the test to calculate the stitches and then she could knit a piece of the cowl. I did one for bebechu, to test how it looks, and now I want cold to put it on.
I l'Esther era la primera vegada que venia i va començar per l'amigurumi. Ho havia provat abans però no acabava d'agafar-li el truc i amb nosaltres no se li va donar gens malament. Va començar i acabar la pera!
And Esther, it was her first time doing a workshop with us and she started with an amigurumi. She tried before but she didn't take the hook and with us she made it so good. She started and finished a pear!

1 comentari: