14 de juny 2014

DIY: cistell mussol

Avui us porto un projecte ràpid de ganxet, un cistell mussol per omplir-lo amb el que vulgueu! Jo he optat per les flors, però que me'n dieu d'un grapat de caramels, les claus o els ganxets?
Today I want to share a fast project, an owl basket fo fill it with anything you want! I've opted for flowers, but what do you say about a bunch of sweets, or keys or crochet hooks?
Necessitareu un cotó gruixut, jo he utilitzat Cotton Cord de katia en color marró i groc i una mica d'Alabama en color taronja pel bec. Un ganxet més petit del que demana el fil, jo he treballat amb el nº5, així ens quedarà ben apretat i més rígid. I lo úlitm que necessitem són un parell d'ulls en color negre de 12mm. Ah! i una agulla llanera per amagar els fils.
You'll need a thick cotton, I've used Cotton Cord from Kata in brown and yellow color and also a little of Alabama in orange color for the peak. A crochet hook smaller than the yarn wants, I've worked with a nº 5, in this way we'll have it more tight and rigid. And the last supply you'll need it's pair of black safety 12mm eyes. Ah! and a yarn needle to hide the threads.

Amb el materia a punt, que si comencem i desprès falta alguna cosa és un rollo, ja podem començar el nostre cistell mussol!


*Comencem treballant amb el color marró
Volta 1: cercle màgic de 7 punts
Volta 2: 2 punts a cada punt (14 punts)
Volta 3: 1 punt, 1 augment. Repetir 7 vegades (21 punts)
Volta 4: 2 punts, 1 augment. Repetir 7 vegades (28 punts)
Volta 5: 3 punts, 1 augment. Repetir 7 vegades (35 punts)
Volta 6: 4 punts, 1 augment. Repetir 7 vegades (42 punts)
Volta 7: 5 punts, 1 augment. Repetir 7 vegades (49 punts)
Volta 8 - 11: 1 punt a cada punt (49 punts)
*Ara començarem a treballar amb els dos colors, marró i groc
Volta 12: 20 punts marró, 3 punts groc, 3 punts marró, 3 punts groc, 20 punts marró (49 punts)
Volta 13 - 15: 19 punts marró, 5 punts groc, 1 punt marró, 5 punts groc, 19 punts marró (49 punts)
Volta 16: 20 punts marró, 3 punts groc, 3 punts marró, 3 punts groc, 20 punts marró (49 punts)  
*Treballem amb color marró
Volta 17: 1 punt a cada punt (49 punts)

Només falta fer les celles, comencem per l'esquerra! Clavem el ganxet a l'alçada de l'últim punt groc de l'ull i fem 2 punts baixos, 1 punt alt i 1 punt triple.
Per fer la dreta, haurem de treballar per l'altre costat. Fem el mateix, clavem el ganxet a l'alçada del primer punt groc de l'ull i fem 2 punts baixos, 1 punt alt i 1 punt triple.

Col·loquem els ulls centrats i brodem el bec amb el fil de color taronja. I ja tenim el cistell mussol acabat!
With the material ready we can start our owl basket!

*We start working with brown color
Row 1: magic ring 7sc
Row 2: 2sc in every sc (14sc)
Row 3: 1sc, increase 1sc. Repeat 7 times (21sc)
Row 4: 2sc, increase 1sc. Repeat 7 times (28sc)
Row 5: 3sc, increase 1sc. Repeat 7 times (35sc)
Row 6: 4sc, increase 1sc. Repeat 7 times (42sc) 
Row 7: 5sc, increase 1sc. Repeat 7 times (49sc)
Row 8 - 11: 1sc in every sc (49sc)
*Now we're working with two colors, brown and yellow
Row 12: 20sc brown, 3sc yellow, 3sc brown, 3sc yellow, 20sc brown (49sc)
Row 13 - 15: 19sc brown, 5sc yellow, 1sc brown, 5sc yellow, 19sc brown (49sc)
Row 16: 20sc brown, 3sc yellow, 3sc brown, 3sc yellow, 20sc brown (49sc)
*Work with brown color
Row: 17: 1sc in every sc (49sc)

Now we need to do the eyebrows, let's start for the left one! Put the crochet hook trought the last yellow stitch of the eye and make 2sc, 1dc and 1tc.
To make the right one we have to work on the other side and make the same. Put the crochet hook trought the first yellow stitch of the eye and make 2sc, 1dc and 1tc.

Put the eyes and embroider the peack with the orange color. And we have an owl basket finished!
Ara només tinc un dubte, el deixo a l'entrada sobre la maleta-taula o sobre la calaixera de l'habitació?
Now I have a doubt, I leave it above the suitcase-table or above the chest of drawers in the room?

4 comentaris: