28 de juny 2014

Atari

Fa un munt de dies que no passem per aquí i això no pot ser, a partir d'avui ja tornem a la normalitat. Avui tocaria un DIY o una recepta però hem estat molt liades i no hem tingut temps de preparar res així que us ensenyo un vestit que vaig fer fa uns mesos.
A lot of days without posting anything but today we return to the normality. Saturdays are for DIY or recipes but we didn't have time to prepare them, so I want to show us a dress that  I made a couple of months ago.

En aquesta entrada, on vaig ensenyar els llibres de patrons que vaig comprar a Japo, us vaig ensenyar la part de dalt i al cap d'unes setmanes el vaig acabar i fins ara no l'he estrenat.
In this post, where I showed you the pattern books I bought in Japan, I showed the body piece and some weeks later I finished but until now I haven't wear it.

Aquesta roba la tenia per casa des de l'any passat, amb ella vaig fer una faldilla circular i faldilles per la botiga. Durant l'any passat ja volia un vestit i quan vaig veure que amb el que tenia n'hi havia prou no ho vaig pensar gens :)
I had this fabric at home since last year, with it I made a circular skirt and some skirts for the shop. During last year I wanted a dress and when I saw that with the piece I could make it I didn't think a lot :)

 I res millor per complementar-lo que el collaret Atari d'amazonita de Fauna y flora!
And the perfect accessory is Atari necklace made by Fauna y Flora!

I fins aquí l'entrada d'avui, dilluns tindreu a la Bàrbara per aquí i crec que ve amb un DIY!
And that's the post, monday you'll have Bàrbara here and I think she is going to make a DIY!

1 comentari: