15 d’abr. 2014

La Nuit Boutique

Ja fa tres temporades que comptem amb les col·leccions de La Nuit Boutique a la botiga i encara no li haviem dedicat una entrada com cal!
That's the third season we have La Nuit Boutique in the shop and we haven't dedicate it a post!
 Darrere de la marca hi ha la Verónica Ropero que en 3 anys ha passat de donar la primera classe de costura a crear els seus propis dissenys. Tot comença quan la mare d'una amiga va ensenyar-li a confeccionar la seva propia roba, després la venda entres amigues i poc a poc la presència en reds socials, showrooms, fires i botigues.
Behind the brand there's Verónica Ropero who in 3 years has shiffed from make the first sewing class to create her own desings. All starts when her friend mother's taught her to make her own clothes, after the sales betwen friends and slowly the presence in social networks, showrooms, fairs and shops.
El nom de la marca, La Nuit Boutique, surt de treballar per les nits després de la jornada laboral. La Vero i la Raquel, amb qui va començar aquesta aventura, tancaven comandes, actualitzaven la web... quan el sol ja s'havia amagat. Poc a poc hi dedicaven més hores i rebien més comandes, la Raquel ho va deixar per dedicar-se al que realment li agradava, però va insistir perquè la Vero continues amb aquest projecte. Amb una sola persona i la feina que entrava va decidir contactar amb un taller local per confeccionar les peces.
The name of the brad, La Nuit Boutique, came from work at night after the working hours. Vero and Raquel, with who started this adventure, close orders, update the web... when the sun had hidden. Slowly they dedicated more hours and had more ordes, Raquel gave up the project to make what she really loves, but she insisted that Vero had to continue. Whit only one person and all the work that came she decided to contact with a local workshop to produce her desings.
A l'hora de dissenyar no segueix les tendències al peu de la lletra, les utilitza per inspirar-se, és molt detallista i observadora així que també s'inspira en el que veu pel carrer, quan viatja i sobretot quan busca teixits, aquí és quan tot el que ha vist comença a agafar forma.
Les seves col·leccions són exclusives, ja que fa poques unitats de cada model, però a un preu molt competitiu. I tots els seus proveïdors són locals.
When it's time to desing she doesn't follow the trends but she uses them to inspire, she is very detailed and observant so also she gets the inspiration in the street or when she travels and especially when she buys the fabrics, here is when all that she saw starts to have shape.
Her collections are exclusives, she makes a few units of each model, but a competitive price. And she works with local suppliers.
La Vero, el Tomas Moya (fotògraf de La Nuit) i la model d'aquesta col·lecció durant l'últim shooting.
Vero, Tomas Moya (La Nuit's photographer) and the model for this collections during the last shooting. 
Per la col·lecció d'aquesta temporada tenia clar que volia color i estampats, diu que l'hivern és molt musti. I té tota la raó, per això trobem flors, ratlles, gavines, estrelles... Estampats per tots els gustos!
For this season she wants color and prints, she says that winter is very withered. And she is absolutely right, and we find flowers, stripes, seagulls, stars... Prints for everyone!


Podeu veure tota la col·lecció aquí
You can see all the colecction here.
I jo ja he estrenat el vestit d'estrelles que em va regalar la Vero!
And I already put on for first time the stars dress that Vero gave me!

4 comentaris: