29 d’abr. 2014

El taller de diumenge

Diumenge vam fer l'únic taller del mes i totes les noies que van venir van fer mitja, van ser la Isa, la Pilar, la Mireia i l'Anna.
Sunday we made the only one workshop of the month and all the girls that came knit, they were Isa, Pilar, Mireia and Anna.

La Isa i la Pilar van venir per continuar amb els projectes que tenen començats.
Isa and Pilar came to continue with their started projects.

La Isa va poder acabar el mitjó, ara ja és una crac treballant amb quatre agulles!
Isa could finish the sock, now she is a crak working with four needles!

I la Pilar va continuar amb el jersei granate, la part de davant ja està gairebé acabada. Va poder començar a fer la forma de la sisa.
Pilar continued with de burgundy jersey, the front part is almost finished. She could start doing the armhole.

Per l'Anna era la primera vegada fent un taller amb nosaltres i la Mireia va ser la primera que es va atrevir a fer un taller de costura.
For Anna was the first time doing a workshop with us and Mireia was the first girl who dared to make a sewing workshop with me.

L'Anna volia aprendre a fer mitjons i se li va donar molt bé, en quatre horetes va arribar a la part del taló.
Anna wanted to learn how to make socks ans she did it very good, in four hours she could arrive to the heel.

I la Mireia havia provat de fer mitja a casa però sense massa sort així que va venir per iniciar-se i li vam ensenyar a muntar els puts, punt del dret i del reves i com tancar una labor. No vam fer foto del que va teixir però hi havia molta diferència entre les primeres passades i les últimes.
Mireia tried to knit at home but wihtout very luck so she came to start from 0 so we taught how to cast, knit ad purl stitch ans how to finish. We didn't take a photo but there  is a big difference betwen the first rows than the last ones.

Ara hem de preparar els tallers que impartirem el mes que ve a Creativa, en uns dies us ho expliquem tot!
Now we have to prepare the workshops that we'll impart on Creativa, in some days we'll explain all!

1 comentari: