1 de febr. 2014

DIY: colzeres

Tal i com vaig dir la setmana passada vull fer molts més DIY i aquí va el primer de l'any :)
És super fàcil, recordeu que fa un parell de temporades tots els jerseis portaves colzeres? Doncs ara m'ha vingut de gust posar-ne unes a un jersei que em van regalar per reis.
El material que necessitem segur que el teniu per casa.
As I said last week I want to do more DIY and this is the first one of the year :)
It's super easy, do you rebember two season ago when all the jerseys had elbow pads? So now I want to wear a jersey with them and I used one that I had as a present for the three kings.
The material you need sure you have them at home.
Fàcil, no? Un jersei o un càrdigan o una samarreta, feltre del color que vulgueu, també ho podeu fer amb pell que era la meva primera idea però al final no en vaig trobar per casa, fil, tissores, agulla i una mica de paper per fer el patró.
Easy, doesn't it? A jersey or a cardigan or a t-shirt, color felt, also you can use fake leather, it was my first idea but I didn't find it at home, thread, scisors, needle and some paper to make the pattern.
Jo he volgut fer un gatete, però podeu fer moltes coses com cors, conills, la típica forma ovalada... Com lo meu no és dibuixar, vaig buscar a google "silueta gato" i vaig calcar el cap :p
I've wanted to make a cat, but you can make anything like hearts, bunnys, or the tipycal oval shape... As I draw very bad, I googled cat silhouette and I traced the head :p

Ja podem començar!
1. Copiem la silueta al feltre dues vegades i retallem.
Let's start!
1. Copy the silhouette to the felt twice and cut them.

2. Col·loquem la peça a l'alçada del colze i ho fixem amb agulles de cap.
2. Place the piece to the elbow jersey and fix it with pins.

3. Ja podem començar a cosir. Clavem l'agulla al feltre, agafafant part del jersei, abans d'estirar el fil passem l'agulla pel forat que queda (com es veu a la segona foto) i ja podem estirar. Ho cosim amb aquesta puntada fns el final.
Per cosir l'altre colzera seguim els mateixos passos.
3. We can sew. We nail the needle to the felt, taking part of the jersey, before streaching the thread pass the needle to the hole (you can see on the second picture) and now we can streach it. Sew all with this type of stitch until the end.
To sew the other elbow pad follow the same steps.


Si ho proveu m'agradaria veure com us han quedat!
If you try it I like to see how do you make them!

2 comentaris: