29 de juny 2013

DIY: pot animal

Fa molt temps vaig veure uns pots de vidre amb animals enganxats a la tapa i la idea em va agradar moltíssim, però com no tenia animalets doncs no ho feia. Fa unes setmanes vam anar a Els Encants i en vaig trobar i per fi he pogut fer un pot amb un animal a la tapa. 
A long time ago I saw a jars with an animal on the lid and I loved a lot the idea but I didn't have animals so I didn't do it. Some weeks ago we went to Els Encants and I found some of them and finally I could do it.
És un DIY molt fàcil, només necessiteu pots de vidre, animals de plàstic, esprai del color que més us agradi i cola de contacte.
It's an easy DIY, you just need a jar, plastic animals, spray the color you prefer and glue.
pot animal 2
El primer pas es netejar l'animal i la tapa, un cop fet ja ho podem enganxar. Un cop la cola estigui seca ja ho podem pintar amb l'esprai,
First step is clean the animal ant the lind, once you do it we can glued. Whe the glue is dry we can paint it with the spray.
pot animal 3
Ho pintem tantes vegades com sigui necessari perquè tot tingui la mateixa tonalitat, sempre respectant el temps d'espera entre capa i capa que marqui l'esprai.
We have to paint it as many times as necessary for so all has the same tone, always respect the waiting time between layers that says the spray.
pot animal 4
I ja tenim un pot amb un animal a la tapa, encara em queden animals així que aquest no serà l'últim :)
And we have a jar with an animal on the lid, I still have animals so this is not the last :)

2 comentaris: