12 de març 2013

Taller ganxet març

Amb dues baixes d'ultimíssima hora al taller de diumenge al final van venir la Vanessa, la Rocio, la Gemma i la Neus.
With two last minute cancellations finally came to the sunday's workshop Vanessa, Rocio, Gemma and Neus.
Per la Vanessa va ser el segon taller que feia amb nosaltres i va continuar amb el trapillo, aquesta vegada va voler fer un puff  així que li vam preparar el patró.
For Vanessa this was the second workshop that she made with us and she continues doing XL crochet. This time she wanted to make a puff so we make the pattern.
No el va poder acabar, així que té treball per casa.
She didn't finish it, so she has work at home.
La Gemma i la Neus venien juntes i les dues van voler fer un amigurumi.
Gemma and Neus came together and both decided to make an amigurumi.
La Gemma va fer una pera i com ja sabia fer ganxet la va poder acabar.
Gemma made a pear. As she knew how to crochet she could finish it.
Per la Neus era la primera vegada i es va decidir pel pollet. Li van faltar les ales i el bec.
For Neus was the first time that she crocheted and she decided to make a little chick. She couldn't finish the wings and the pick.
I la Rocio, que tampoc havia fet ganxet abans, també va fer el pollet.
And Rocio, who never crocheted before, also made the little chick.
Li va faltar acabar les ales.
She couldn't finish the wings.
Però ja ens ha passat la foto del pollet acabat i és moníssim!
But she sent us the photo with the little chick finished and it's so cute!
Per esmorzar vaig preparar madalenes de poma, la recepta aquí, aquesta vegada li vaig posar una poma sencera ratllada i van quedar molt bones.
For breakfast I prepared apple muffins, the receip here, this time I added a gratted whole apple.
I aquesta setmana publicarem les dates pels tallers d'abril.

1 comentari: