10 de jul. 2012

Coses que passen en un carrer petit

El carrer Esquirol és un carrer petit, molta gent no el coneix. Els dies de taller algunes noies ens han dit que han preguntat pel carrer i els hi han dit que no existeix, així que us podeu fer una idea de com és, crec que com a molt te 5 números.
Esquirol street it's a small street, a lot of people don't know it. The workshops days some girls told us that they asked for the street and the people said that doesn't exist, you can make an idea that how is the street, I think that there are only 5 numbers.
La setmana passada en aquest carrer va passar de tot, obres, escales inmenses, cotxes, mudances... I jo que pensava que estaria tranquil·la, menys mal que gairebé han acabat.
Last week in this street happened a lot of things, works, giant steps, cars, moves... And I thought that I could be quiet.
Després de més de 9 mesos amb un andami al costat de la botiga, arribo un dia i esta ple d'"obreros" cridant i fent conyes mentre el desmontaven i jo penso "Bieeennnn!! por fin em treuen aquest monstruo d'aquí". Ens vam menjar tota la pols del món però l'havien tret, només faltava rentar-ho tot. Torno al dia següent i que em trobo, doncs que no han acabat. Ara ja no hi ha andami, però hi ha un parell d'"obreros" picant pedra i fent pols, sembla que falta poc però amb aquesta gent mai se sap.
After 9 months with a scaffold netx to the shop, I arrived one day and the street it's full of workers screaming and joking while they dismounted the scaffold, and I thought "Yujuuuu!! they will finally remove this monster!" We ate all the dust in the world but they removed it, we only had to clean up everything. When I arrived the next day I found that they've not finished. Now there isn't the scaffold, but there are a couple of workers crushing stones and making dust. It seems that in few days they will finish all the work, but with these people who knows.
Però lo de les obres no és el pitjor, el pitjor és tenir 4 escales gegants davant de la porta de la botiga, aquell dia volia cridar "Aaaaaaaaaaaaa!!, que marxin!!!" Lo raro és que hi havia 4 escales i un tio penjat, per què vol 4 escales si només n'hi ha un de penjat, doncs surto i els hi dic "No podeu treure les escales que no feu servir?" i em diuen "No, ara les utilitzarà" i es van quedar tan panxos els tios i jo a cuadros,  i així van estar 2 hores, un penjat tocant cables i el de baix parlant. 
But the work it wasn't the worst, the worst thing is to have 4 giant steps in front of the door's shop, this day I wanted to scream "Aaaaaaaa!! leave from there!!" The rare thing is that there were 4 steps and only one man hanging, why did they want 4 steps? I asked them "can you leave the steps that you don't use?" and they answered me "No, now he will use them" and they seemed happy with the answered and I was stoned, and they were 2 hours, one hanging and touching wires and the other speaking.
Amb els obreros i les escales gegants no podem fer res, ells estan treballant i jo m'he d'aguantar. Però trobar-te un cotxe davant de la porta és de bojos, no és el primer que passa i segurament no serà l'últim, només es pot accedir des del c. vigatans i no hi ha cap senyalització que digui que està prohibit passar, hi havia uns postes, però el del mig es treu i algu el va treure i no el va tornar a posar així que ara queda obert. Els pocs cotxes que han aconseguit arribar fins la botiga veuen clar que no poden passar i fan marxa enrere i surten però el de la setmana passada no. Va trencar el monigote que la botiga de davant te fora i el tiu encara insistia en que volia passar, ja us podeu imaginar com estavem les dues, cridant com unes boges dient que per allà no podia passar i el tio del cotxe com si res, al final pels seus huev... va passar i va arribar a la cantoda, allà ja va veure que no tenia sortida i va haver de fer tot el carrer marxa enrere. Del cotxe no tinc foto, vaig flipar massa com per agafar la càmera.
With the workers and the giant steps we can't do anything, they are working and I have to be calm. But to find a car in front of the shop it's crazy, it isn't the first that past and maybe it isn't the last one, the access is from c. vigatans and there isn't any sign saying "pass prohibited", there are 3 posts but somebody took out one and now the pass it's open. The few cars that arrived to the shop see that they can't pass more and go back, but the car that arrived last week no. He broke the rag doll that the other shop has out to the shop and the man insisted in pass, you can imagine how we were, screaming and saying that he could not pass, finally the man passed with the car until the corner where he saw that he could not pass anymore, as there is not exit. I did't take a picture from the car, I was so freaked out that I didn't take the camera.
I ja per últim, dissabte hi va haver mudança a un pis de davant de la botiga, tot el carrer ple de trastos, nevera, rentadora, matalasos, mobles, cuadres.... de tot. Va durar poc, però el susto de pensar que estarien tota la tarda me'l vaig endur.
And finally, saturday there was a move. All full of junks, a fridge, a washer, mattresses, pictures... It was short, but the scare to think that they could be all the afternoon I had it.
Però també passen coses bones!
But also happened good things!

2 comentaris:

  1. Asi va todo por desgracia... Ánimos!

    isa

    ResponSuprimeix
  2. Bueno,,,,qué quieres... En fin ánimo artista¡¡¡ Tengo que visitarte la próxima no se me olvida eh¡¡ Jo y gracias por visitar mi blog siempre qué maja eres :)

    ResponSuprimeix