3 d’abr. 2012

Comandes I

Els últims mesos hem tingut algunes comandes. Algunes una mica frikis (les que més ens agraden), romàntiques, amb presses d'avui per demà...
In the last months we had some orders. There were some a little freaks (the most that we like), lovely, in a hurry...
La primera que us vull ensenyar és una de les frikis, i que més m'ha agradat fer. Les van demanar per fer de detall als convidats d'un casament. Vaig fer 40 caques de l'Arale!!
The first that I want to show you is one of the freak orders, and the one that I enjoyed more. They were ordered like a present for a wedding guests. I made 40 Arale's poop.
La següent comanda ens va semblar una mica rara, però quan ens van dir que era per una companyia de teatre de titelles, Pea Green Boat, ho vam entendre. Volien una col, la va fer la Mercè, i la volien per una obra on un cuc hi vivia dins.
The next order was a little rare, but when they told us that it was for a muppets teather company, Pea Green Boat, we uderstood. They wanted a cabagge, Mercè did it, it was for one of their performances where a worm live inside it.
Aquest torna a ser una mica friki, ens van demanar unes boles de drac. Dos packs amb les 7 boles de drac. No va ser difícil, però vam tenir problemes per decidir el color de les boles, groc o taronja? Al final va guanyar el taronja, vosaltres que penseu?
This one is again a litlle bit freak, they ordered dragon balls. Two packs with the 7 dragon balls. It wasn't difficult, but we had a trouble to decide the ball's color, yellow or orange? Finally won the orange color, what do you think?
 
També ens van demanar kits d'amigurumis, un se'n va anar a Castelló i l'altre cap a Girona. Espero que els hi hagi sortit. Dins del sobre hi havia un detallet.
Also two girls ordered amigurumi kits, one went to Castelló ant the other went to Girona. I hope that they could do it. Inside the envelope there was a detail.
 
A principis de febrer ens van demanar una garlanda amb 20 cors, pensavem que era per sant Valentí, però no. Era pel 60 aniversari de la mare de la noia que ens ho demanava. Al final van ser 21 cors i una mica més de 2 metres de garlanda, la volia per un mirall.
At the begining of february a girl ordered us a 20 heart garland, we thought that she wanted for St. Valentine's day, but not. It was for her mother's 60 birhtday. At the end the garland had 21 hearts and mesured a litlle more than 2 meters, she wanted for a mirror.
 
Aquesta és de les romàntiques, una tarda va entrar un noi a la botiga preguntant si podriem fer una parella, nen i nena, d'amigurumi i si es podien donar la mà. I així ho vam fer, cada nino porta una tanca de clic a la mà per si es volen separar una estona.
This is one of the romantic order, an afternoon a boy enter to the shop and asked if we could do an amigurumi cuple, boy and girl, and if they could give the hand. We did it, each amigurumi had a click in their hand, maybe they want to be separate for a while.
I per últim uns robotitos, no van ser una comanda. Els vaig fer per l'aniversari d'uns amics, un dia em van dir que havien començat una col·lecció de robots i com sabia (i esperava) que no en tenien d'amigurumi va ser un regal fàcil.
And the last one a little robots, they weren't an order. I made for my friends birthday, one day they told me that they started a robot colection and I knew (and hope) that they didn't have an amigurumi robot so it was an easy present. 
I de moment això és tot. Ara n'estem preparant més, ja les ensenyarem.
And for the moment that's all. Now we are preparing more, we'll show you soon.

3 comentaris: